Privacy Policy

Hartelijk dank voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is onze prioriteit. Onderstaand vind u gedetailleerde informatie overeenkomstig met de Europese privacy policy verordening (AGV) over de aard, de omvang, het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens.

 

Wij wijzen erop dat de overdracht van gegevens via het internet (bijvoorbeeld bij het communiceren via e-mail) leemtes in de beveiliging kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Toegang tot gegevens en hosting

 

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Telkens wanneer een webpagina geopend wordt, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op. Dit documenteert uw bezoek en bevat details zoals de naam van het gevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van het ophalen, de hoeveelheid gegevens die zijn overgedragen en de serviceprovider die de aanvraag heeft gedaan. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geanalyseerd om te zorgen voor een probleemloze werking van onze site en om ons aanbod te verbeteren. Het op deze wijze waarborgen van ons belang is volledig  in overeenstemming met artikel 6, lid 1 AVG en stelt ons in staat om de geschiktheid van ons aanbod te optimaliseren. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk na zeven dagen aan het einde van uw bezoek aan onze site verwijderd.

 

Hosting-diensten door een derde partij

 

In het kader van een verwerking in onze opdracht levert een externe partij de diensten voor het hosten en weergeven van de website. Dit dient tot behoud van onze in het kader van een belangenafweging hoofdzakelijk legitieme belangen in een correcte weergave van ons aanbod. Alle gegevens, die in betrekking tot het gebruik van de website of in daarvoor bestemde fomulieren in de webshop als volgt beschreven worden verzameld, worden op haar servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen in de hier uitgelegde omvang plaats.

 

De volgende gegevens worden geregistreerd:

 

 • Bezochte website
 • Tijd op het moment van de toegang
 • Hoeveelheid gegevens die worden verzonden in bytes
 • Bronverwijzing/Referentie, van welke u op de site bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikte besturingssysteem
 • Gebruikte IP-adres

 

De verzamelde gegevens dienen uitsluitend voor statistische evaluaties en ter verbetering van de website. De eigenaar van de website behoudt echter het recht de server-logbestanden achteraf te controleren als er op basis concrete aanwijzingen een gegrond vermoeden bestaat van illegaal gebruik. Deze hosting dienstverlener bevindt zich in een land van de Europese Unie of binnen de Europese Economische Ruimte.

 

Cookies

 

Zoals vele andere websites maken ook wij gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Hierdoor ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens zoals het IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem en uw verbinding met het internet. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of virussen naar uw computer over te brengen. Op basis van de door de cookies ontvangen informatie kunnen wij u de navigatie vergemakkelijken en de juiste weergave van onze website mogelijk maken.

 

De door ons verzamelde gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt of een koppeling met persoonlijke gegevens vervaardigd.

 

Natuurlijk kunt u onze website in het algemeen ook zonder cookies bekijken. Internetbrowser worden regelmatig aangepast zodat zij cookies accepteren. Indien gewenst kun u het gebruik van cookies op elk gewenst moment via de instellingen van uw browser uitschakelen. Gebruik de help-functie van uw internetbrowser om erachter te komen hoe u deze instellingen kunt veranderen. Houd er rekening mee dat afzonderlijke functies van onze website niet werken wanneer u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

 

SSL-verbinding

 

Ter bescherming van de veiligheid bij de overdracht van uw gegevens, maken wij gebruik van geavanceerde versleutelingstechnieken (bijv. SSL) via HTTPS.

 

Omgang met contactgegevens

 

U heeft de mogelijkheid ons via het contactformulier een aanvraag te sturen.

 

Raadpleging van gegevens

 

Op basis van art. 5 lid 1 sub c AVG vragen wij alleen uw e-mailadres en een tekstinvoer als vereist veld. Alle verdere informatie voor betere communicatie kunt u vrijwillig opgeven.

 

Door het indienen van uw aanvraag hebben wij overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG uw toestemming voor de verwerking van uw aanvraag.  U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

 

Manier van overdracht

 

Onze website heeft een SSL-certificaat (https), uw aanvraag wordt per e-mail beveiligd en aan ons overgedragen.

 

Manier en duur van de opslag

 

Wij slaan uw e-mailadres, uw bericht en uw IP-adres op. Daarnaast slaan wij de door uw vrijwillig verstrekte informatie op zoals bijvoorbeeld uw naam.

 

Uw gegevens worden voor een periode van zes maanden opgeslagen, zodat deze kunnen worden gebruikt voor de bewerking, het antwoorden van uw aanvraag en voor het geval dat wij aanvullende vragen hebben.

 

Contactmogelijkheden en uw rechten

 

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Overeenkomstig art. 15 AVG onder de respectieve wettelijke voorwaarden het recht informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verwerkt;
 • Overeenkomstig art. 16 AVG het recht onverwijld retificatie te eisen bij onjuiste of bij aanvulling van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen;
 • Overeenkomstig art. 17 AVG het recht te verzoeken dat de bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verwijderen, tenzij de verwerking
  1. voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  2. ter afwikkeling van een wettelijke verplichting;
  3. om redenen van algemeen belang of inroeping, uitoefening of verdediging van juridische claims wordt vereist;
 • Overeenkomstig art. 18 AVG het recht de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen, wat betreft
  1. de juistheid van uw gegevens wordt tegensgesproken;
  2. de verwerking onwettig is, maar u weigert persoonlijke informatie te verwijderen;
  3. wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om een claim uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden; of
  4. u overeenkomstig art. 21 AVG bezwaar tegen de verwerking heeft ingediend;
 • Overeenkomstig art. 20 AVG het recht uw persoonlijke gegevens, die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbare formaat te ontvangen of de overdracht naar een andere verwantwoordelijke persoon te eisen;
 • Overeenkomstig art. 77 AVG het recht een klacht bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen. Hiervoor kunt terecht bij de autoriteit van de lidstaat waar u woont, uw werkplek of ons hoofdkantoor.

 

Vragen over de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkeren of verwijderen van gegevens en intrekking van een verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u zich wenden aan:

 

KPDM GmbH
Willy-Brandt-Straße 57
20457 Hamburg
datenschutz@euramin.de

 

Herroeping van reclame via de e-mail

 

Het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van het privacybeleid wordt hierbij tegengesproken voor het verzenden van niet uitdrukkelijk gevraagde reclame- en voorlichtingsmateriaal. De site exploitanten behouden uitdrukkelijk het recht om juridische stappen te nemen in het geval van ongevraagde promotionele informatie, zoals spam e-mails.